Micro central amplificadora 2 ent

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47- 230MHz) / UHF (470-694MHz) con filtro SAW. G: 32dB (VHF) / 40dB (UHF) / Nivel de salida (DIN 45004B): 117dBμV (VHF) / 114dBμV (UHF). Con paso de corriente DC en entrada UHF conmutable 12Vdc. Clase A